Zelf aan de slag

Op deze pagina vind u praktische informatie waarmee u zelf aan de slag kan gaan met TPACK. Deze informatie is met name (maar niet uitsluitend!) bedoeld voor:
  • leraren po
  • leraren vo
  • docenten en studenten van de lerarenopleidingen po en vo
Nu beschikbaar: "TPACK-NL, the game"!
Via onderstaand document is "TPACK-NL, the game" te downloaden, een spel dat te gebruiken is bij workshops of teamvergaderingen over de integratie van ict in het onderwijs. Door middel van verschillende kaartjes kan gezamenlijk nagedacht worden over de mogelijkheden van verschillende technologieen ter ondersteuning van inhoud en (vak)didactiek.
 
Ook is een sjabloon van het spel te downloaden. Met dit sjabloon is het spel aan te passen aan de eigen situatie.  Wil je bijvoorbeeld inzoomen op een bepaalde groep ict-toepassingen, dan kunnen de Technology kaarten aangepast worden. Wil je het spel gebruiken bij een discussie over een bepaald vak(gebied), dan kunnen de Content kaarten worden aangepast en de Pedagogy kaarten kunnen aangepast worden aan de hand van de meest gebruikte didactische werkvormen binnen de school/instelling.
 
Op aanvraag: de TPACK-quickscan, TPACK-rubric, TPACK-observatie
Wilt u meten hoe het staat met uw TPACK of die van uw (school)0rganisatie? Wilt u lesvoorbereidingsformulieren van studenten beoordelen op de mate van ict-integratie? Heeft u een instrument nodig om in de klas te observeren hoe het staat met het ict-gebruik van een docent? Laat het ons dan weten. Wij kunnen u informeren over de verschillende instrumenten en indien gewenst kunnen we die op maat maken voor uw situatie. Graag horen we daarna uw bevindingen en de resultaten! Interesse? Neem contact met ons op!
 
TPACK Professionaliseringstrajecten
Op verschillende plekken in Nederland, Vlaanderen en daarbuiten wordt langzaamaan ervaring opgedaan met professionaliseringstrajecten rondom TPACK. Op basis van het onderzoek dat de afgelopen twee jaar uitgevoerd is aan de Universiteit Twente krijgen we een steeds beter idee van wat wel en niet werkt. Graag komen we met geinteresseerden in gesprek om te kijken op welke manier een dergelijk traject in uw organisatie vormgegeven kan worden. We werken dan samen met u zo goed mogelijk naar een situatie waarin leraren (in opleiding) beter in staat zijn om ict in het onderwijs te integreren. Door middel van flankerend onderzoek aan onze kant kunnen we onder andere kijken of het beoogd effect van het professionaliseringstraject behaald wordt. Interesse? Neem contact met ons op!

Oproep: welke pabo wil weten hoe het staat met de TPACK van de studenten?
De Nederlandstalige TPACK-vragenlijst is ontwikkeld en is op dit moment met name gericht op ict-integratie binnen natuur- en techniekonderwijs  (in overleg kan de vragenlijst ook aangepast worden om TPACK bij een ander domein te meten).

We hebben de vragenlijst uitgezet op een aantal pabo's, maar we zijn op zoek naar meer pabo's waar we deze vragenlijst uit kunnen zetten. We proberen met de resultaten in kaart te brengen wat de huidige stand van zaken rondom TPACK is bij studenten in alle leerjaren van de pabo, zodat we wellicht iets kunnen zeggen over factoren die invloed hebben op het wel of niet gebruiken van ict bij natuur/techniekonderwijs.
 
De vragenlijsten worden op papier aan de 1e, 2e en 3e jaars studenten uitgedeeld en de 4e jaars krijgen een digitale versie omdat zij over het algemeen druk zijn met hun lio stage. Wij kunnen ervoor zorgen dat de vragenlijsten bij de pabo komen, we kunnen ze indien gewenst ook afnemen (kost ongeveer 15 minuten) en we zullen de resultaten analyseren. Uiteraard krijgt elke deelnemende pabo een rapportage van de bevindigen. Interesse? Neem contact met ons op!
 
 
ĉ
Petra Fisser,
23 nov. 2010 07:44
Ċ
Petra Fisser,
23 nov. 2010 07:44
Comments